ĐỀ 7 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:35:40, lượt xem: 488

Đề 7: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về “Cuộc đời là những chuyến đi”

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: ý nghĩa của sự trải nghiệm thực tế cuộc sống.

Dàn ý: 

  • Mở đoạn: dẫn dắt + nêu vấn đề nghị luận

  • Thân đoạn: Nêu biểu hiện của trải nghiệm thực của con người, đặc biệt là giới trẻ => Vai trò, ý nghĩa của những trải nghiệm thực tế đối với mỗi người trên con đường đi đến thành công => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân. 

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp.

 

Tin liên quan