ĐỀ 2 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:30:29, lượt xem: 477

 

Đề 2: Viết đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về bản lĩnh.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: sự bản lĩnh.

Dàn ý: 

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu biểu hiện của sự bản lĩnh trong đời sống hàng ngày => Vai trò, ý nghĩa của sự bản lĩnh => nêu dẫn chứng => Lật lại: bản lĩnh không phải là liều lĩnh, vì vậy mỗi người cần nhận thức rõ để có thể rèn luyện bản thân một cách đúng đắn nhất => Bài học rút ra và liên hệ bản thân.

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp.

Tin liên quan