ĐỀ 18 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:10:59, lượt xem: 584

Đề 18: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) bàn về văn hóa đọc của người trẻ.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: văn hóa đọc của người trẻ.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu tình trạng văn hóa đọc hiện nay của người trẻ (bên cạnh mặt tiêu cực vẫn có mặt tích cực, văn hóa đọc ngày càng được quan tâm và thúc đẩy) => Vai trò của việc đọc đối với giới trẻ => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân.

  • Kết đoạn: khẳng định lại sự cần thiết của việc đọc sách đặc biệt đối với giới trẻ và đưa lời kêu gọi.

Tin liên quan