ĐỀ 15 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:21:54, lượt xem: 621

Đề 15: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) bàn về mạng xã hội và những hệ lụy.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: hệ lụy của mạng xã hội.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu thực trạng về việc sử dụng mạng xã hội hiện nay của con người => Nêu hệ lụy của việc lạm dụng mạng xã hội, đặc biệt đối với giới trẻ => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân.

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp

Tin liên quan