ĐỀ 16 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:04:56, lượt xem: 385

Đề 16: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) bàn về tình thầy trò.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: tình thầy trò.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt + nêu vấn đề

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu biểu hiện và vai trò tốt đẹp của tình thầy trò không chỉ trong môi trường học đường mà còn trong đời sống ngoài xã hội => Đặt trong bối cảnh xã hội ngày nay, đạo đức con người đang bị xâm thực bởi rất nhiều những thói hư, tật xấu, tình thầy trò không những cần được trân trọng mà còn cần phát huy vai trò để góp phần giáo dục con người => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân.

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp

Tin liên quan