ĐỀ 6 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:44:38, lượt xem: 363

Đề 6: Viết bài văn ngắn suy nghĩ về tình cảm gia đình trong thời đại công nghệ hiện nay.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: tình cảm gia đình trong thời đại công nghệ hiện nay.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề 

  • Thân đoạn: hướng bàn luận và đánh giá: Nêu biểu hiện của tình cảm gia đình trong đời sống hàng ngày, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay với xô bồ bao mối quan tâm và những mối quan hệ khác, với sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ thông tin và các thiết bị phục vụ “đời sống ảo” đó  => Vai trò, ý nghĩa của việc gìn giữ và bồi dưỡng tình cảm gia đình đối với mỗi người, dù với cương vị nào => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân. 

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp.

 

 

Tin liên quan