ĐỀ 17 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:48:57, lượt xem: 447

Đề 17: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) bàn về sự vô cảm của con người.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: sự vô cảm của con người.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề

  • Thân đoạn:

  • Sự vô cảm của con người xuất phát từ sự ích kỉ, không biết quan tâm tới người khác, dẫn đến những hành động thiếu tình người, thậm chí là vô nhân đạo.

  • Thói vô cảm vốn đã tiềm ẩn những hậu quả xấu, đặc biệt khi cộng đồng, xã hội ở vào thời điểm khó khăn như thiên tai, dịch bệnh, thói vô cảm như con rắn độc “giết chết” sự đoàn kết và tình thương yêu giữa người với người.

  • Nêu dẫn chứng phù hợp, có thể lấy từ những biểu hiện của thói vô cảm trong thực tế đời sống hiện nay

  • Đưa ra bài học nhận thức và hành động thiết thực

  • Kết đoạn: Liên hệ bản thân và đưa ra thông điệp.

Tin liên quan