ĐỀ 14 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:01:53, lượt xem: 389

Đề 14: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) bàn về thói vô trách nhiệm.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: thói vô trách nhiệm.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu biểu hiện của thói vô trách nhiệm trong các lĩnh vực công việc và trong đời sống => Tác hại của thói vô trách nhiệm không chỉ đối với tập thể mà còn đối với chính bản thân người đó => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân.

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp.

Tin liên quan