ĐỀ 5 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:22:37, lượt xem: 449

Đề 5: Viết bài văn ngắn  (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của Anh/chị về: Sự tự tin

Đáp án:

Vấn đề cần nghị luận: sự tự tin.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận

  • Thân đoạn: Nêu biểu hiện của sự tự tin trong đời sống hàng ngày => Vai trò, ý nghĩa của sự tự tin đối với mỗi người => Làm thế nào để có sự tự tin cần thiết  => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân. 

  • Kết đoạn: tổng kết và nêu thông điệp.

 

 

Tin liên quan