ĐỀ 13 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:42:50, lượt xem: 333

Đề 13: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) bàn về sự bình yên.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: sự bình yên.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề

  • Thân đoạn: hướng bình luận và đánh giá: Nêu quan điểm của mình về sự bình yên (có thể là sự tĩnh lặng, an yên trong tâm hồn hay cũng có thể là sự bình yên trong cuộc sống với công việc ổn định, các mối quan hệ đều thuận lợi…) => Từ quan niệm đó đưa ra những cách để có được sự bình yên như vậy => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân.

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp phù hợp.

Tin liên quan