ĐỀ 10 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:18:46, lượt xem: 1295

 

Đề 10: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) bàn về “Ước mơ – Khát vọng”

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: ước mơ, khát vọng.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận.

  • Thân đoạn: hướng bàn luận và đánh giá: Nêu vai trò, ý nghĩa của ước mơ, khát vọng đối với mỗi người => Làm thế nào để biến ước mơ thành động lực và hiện thực hóa những ước vọng của bản thân => nêu dẫn chứng => Bài học rút ra và liên hệ bản thân. 

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp.

Tin liên quan