ĐỀ 12 - NLXH VẤN ĐỀ TRỰC TIẾP

Ngày 05/07/2020 17:19:49, lượt xem: 379

Đề 12: Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ) bàn về lời cảm ơn.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: lời cảm ơn.

Dàn ý:

  • Mở đoạn: dẫn dắt và nêu vấn đề nghị luận

  • Thân đoạn: hướng bàn luận và đánh giá: nêu biểu hiện của việc sử dụng lời cảm ơn trong cuộc sống (lời cảm ơn đôi khi không chỉ thể hiện ở lời nói mà còn thể hiện ở hành động, tình cảm => Nêu ý nghĩa, vai trò của lời cảm ơn trong cuộc sống => Nêu dẫn chứng phù hợp => Liên hệ bản thân và đưa ra bài học.

  • Kết đoạn: tổng kết và đưa ra thông điệp phù hợp.

Tin liên quan