ĐỀ 15 - Nghị luận xã hội thông điệp từ các nhận định

Ngày 11/03/2020 18:43:14, lượt xem: 1123

SỔ TAY CHINH PHỤC NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

Học Văn Chị Hiên

Đề 15: Viết đoạn văn nghị luận xã hội ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về câu nói: “Sự làm biếng là con đường ngắn đi tới cái chết và sự siêng năng là con đường của sự sống. Những kẻ ngu là kẻ lười biếng, những người khôn là người siêng năng” - Buddha Sayings.

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: tác hại của sự lười biếng và vai trò của sự siêng năng.

Dàn ý:

  • - Mở đoạn: dẫn dắt và trích dẫn nhận định

  • - Thân đoạn:

  • + Sự lười biếng luôn đi kèm với kết quả tồi tệ, là “cái chết” của sự trì trệ, ỷ lại và khiến con người ta trở nên ngu si, khó để phát triển cả về hiểu biết, kĩ năng và tính cách.

  • + Sự siêng năng luôn đi kèm với những kết quả tươi sáng, là “sự sống” nảy sinh và phát triển từ chính sự nỗ lực hàng ngày, chăm chỉ cố gắng tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.

  • + Lười biếng luôn dễ dàng hơn siêng năng, nhưng để thành công, để phát triển bản thân, mỗi người cần nghiêm khắc với chính mình, tự giác thúc giục bản thân chăm chỉ, rèn luyện, cố gắng phấn đấu hàng ngày. Bởi thành quả của siêng năng chính là “sự sống”, là trái ngọt xứng đáng với những gì ta đã bỏ ra. (Nêu dẫn chứng phù hợp)

  • - Kết đoạn: tổng kết lại vấn đề và liên hệ bản thân

Tin liên quan