ĐỀ 12 - Nghị luận xã hội thông điệp từ các nhận định

Ngày 11/03/2020 18:01:10, lượt xem: 477

SỔ TAY CHINH PHỤC NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

Học Văn Chị Hiên

Đề 12: Viết đoạn văn nghị luận xã hội ngắn (khoảng 200 chữ) bàn về câu nói: “Để thành công, thái độ cũng quan trọng không kém khả năng” - Walter Scott

Đáp án:

Vấn đề cần nghị luận: vai trò của thái độ sống, thái độ khi làm việc để đạt được thành công.

Dàn ý:

  • - Mở đoạn: nêu vấn đề và trích dẫn nhận định 

  • - Thân đoạn: 

  • + Thái độ và khả năng là hai yếu tố then chốt đưa ta đến thành công. Tuy nhiên không ít người chỉ quan tâm đến khả năng, đến những việc có thể làm được mà không biết rằng thái độ là bậc thềm đầu tiên ta cần bước lên để chạm đỉnh vinh quang. Thái độ chính là cách ta phản ứng lại với những điều xảy đến trong cuộc sống. 

  • + Tham khảo hướng bàn luận và dẫn chứng ở đề 10

  • - Kết đoạn: tổng kết lại vấn đề + liên hệ bản thân.

Tin liên quan