ĐỀ 7 - Nghị luận xã hội thông điệp từ các nhận định

Ngày 11/03/2020 18:40:01, lượt xem: 506

SỔ TAY CHINH PHỤC NGHỊ LUẬN XÃ HỘI

Học Văn Chị Hiên

Đề 7: Viết đoạn văn khoảng 200 từ, trình bày suy nghĩ của anh/chị về câu nói: “Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ, nhưng chủ yếu vẫn phụ thuộc vào bạn” (Frank Tyger).

Đáp án

Vấn đề cần nghị luận: ý chí, nghị lực của bản thân trong quá trình xây dựng tương lai.

Dàn ý:

  • -  Mở đoạn: nêu vấn đề, trích dẫn nhận định.

  • -  Thân đoạn:

  1. +  Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều thứ. Đó là học thức, kĩ năng, là cơ sở vật chất và cả yếu tố may mắn nữa.

  2. +  Tương lai là khoảng thời gian ta không thể biết trước, nhưng ta có thể chuẩn bị mọi thứ để có được ngày mai tốt đẹp. Những yếu tố bạn có trong quá khứ, hiện tại như học thức, kĩ năng, kinh nghiệm… sẽ quyết định không nhỏ đến cuộc sống bạn sau này nhưng “cái quan trọng nhất là chính bạn”. 

  3. +  Bạn có quyền lựa chọn hướng đi và đi như thế nào trên chặng đường phía trước cũng là ở chính bạn. Mọi thành công hay thất bại bạn gặp phải cũng chính là kết quả của những cố gắng, nỗ lực hay thái độ lười biếng, thụ động ngày hôm nay của bạn. Không ai sống thay chúng ta, bởi vậy tương lai của ai là do chính người đó nắm giữ và xây đắp nên.

  4. +  Dẫn chứng: “Tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, “Nếu bạn sinh ra trong nghèo khó, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó, thì đó là lỗi của bạn.” (Bill Gates), Nick Vujicic...

  • -  Kết đoạn: Khẳng định lại vấn đề, liên hệ bản thân.

Tin liên quan