MỞ BÀI - ĐỀ BÀI: PHÂN TÍCH NHÂN VẬT CHÍ PHÈO TRONG TÁC PHẨM CÙNG TÊN CỦA NHÀ VĂN NAM CAO.

Ngày 09/11/2018 19:17:20, lượt xem: 4481

                    

ĐỀ BÀI: PHÂN TÍCH NHÂN VẬT CHÍ PHÈO TRONG TÁC PHẨM CÙNG TÊN CỦA NHÀ VĂN NAM CAO.


                   “Nền đất ẩm, chiếu manh, trang giấy trắng 
                     Anh khai sinh bao nhân vật cho đời 
                     Nên anh chết như chuyến đi dài hạn 
                     Bởi họ thay anh có mặt giữa muôn người'' 
                                                               (Trần Canh)
         Có lẽ nhân vật Chí Phèo đã thay mặt nhà văn Nam Cao hiện hữu trong trái tim của độc giả, làm xao động cả một khoảng tâm tư. Một nhà văn hiện thực với ngòi bút trĩu nặng yêu thương đã để lại cho đời bao tác phẩm đặc sắc, gây được ấn thượng mạnh trong lòng người. Truyện ngắn“Chí Phèo” (in trong tập Luống Cày,năm 1946) là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Nam Cao.Và thực sự "Nếu không viết ''Chí Phèo'', Nam Cao đã để lại cho văn học Việt Nam một khoảng trống lớn''.Chỉ là một truyện ngắn, lại là truyện ngắn sáng tác sớm của Nam Cao về đề tài người nông dân , nhưng '' Chí Phèo'' là sự tổng hợp, sự kết tinh của ngòi bút Nam Cao về đề tài này. Nam Cao là nhà văn hiểu hơn ai hểt nghệ thuật là một hoạt động sáng tạo.Ông quan niệm:'' Văn chương không cần đến một người thợ khéo tay, làm theo một vài biểu mẫu đưa cho.Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những gì chưa ai có''.(Đời Thừa- Nam Cao)..Nếu như ở những tác phẩm của các nhà văn hiện thực khác: Ngô Tất Tố, Nguyễn Công Hoan... hình ảnh người nông dân hiện lên với những áp bức bất công , bị dồn đến nước đường cùng, nhưng họ vẫn giữ được con người mình, Thì đến Nam Cao ông đã có những khám phá, phát hiện mới mẻ , với ông:'' Một cuộc thám hiểm thực sự không phải ở chỗ cần một vùng dất mới mà cần  một đôi mắt mới''. Nam Cao không chỉ phát hiện ra bi kịch bị bần cùng hóa mà còn khám phá phát hiện ra bi kịch bị lưu manh tha hóa, bị cự tuyệt quyền làm người của người nông dân  . Chính vì vậy, ông đã xây dựng nên nhân vật của mình - Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên.

Tin liên quan