Lớp 9

8

Tháng 3

2021

lượt xem: 1202 lượt

Đề bài: Bàn về những vấn đề liên quan đến văn học, Mác-xen Pruxt cho rằng: “Một cuộc thám hiểm thực sự không phải ở chỗ cần một vùng đất mới mà cần một đôi mắt mới”.

Nhà văn R.Gamzatop từng nhận định: “Dù bài thơ thể hiện ý tứ độc đáo tới đâu nó cũng nhất thiết phải đẹp, không chỉ đơn giản là đẹp, mà còn phải đẹp một cách riêng”....

1

Tháng 3

2021

lượt xem: 285 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM “CON CÒ”

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

28

Tháng 2

2021

lượt xem: 426 lượt

AUDIO VĂN HỌC | VIẾNG LĂNG BÁC - VIỄN PHƯƠNG | HỌC VĂN CHỊ HIÊN

Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam – đã cống hiến trọn đời mình vì sự nghiệp giải phóng đất nước. Người ra đi năm 1969, để lại biết bao nỗi...

28

Tháng 2

2021

lượt xem: 263 lượt

NGHỊ LUẬN XÃ HỘI 200 CHỮ: VÌ TUỔI TRẺ CHỈ CÓ MỘT LẦN

Tháng năm thanh xuân của mỗi người vốn như cơn gió mùa hạ, dù có ồn ào tưới mát một khoảng trời, làm tươi mát những cằn cỗi sau bao ngày nóng bức, héo khô thì cũng chỉ...

28

Tháng 2

2021

lượt xem: 537 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM “NÓI VỚI CON”

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

28

Tháng 2

2021

lượt xem: 408 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM “VIẾNG LĂNG BÁC"

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

28

Tháng 2

2021

lượt xem: 509 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM “SANG THU”

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

26

Tháng 2

2021

lượt xem: 515 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM “MÙA XUÂN NHO NHỎ”

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

25

Tháng 2

2021

lượt xem: 405 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT ĐOẠN TRÍCH “CHUYỆN NGƯỜI CON GÁI NAM XƯƠNG”

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

24

Tháng 2

2021

lượt xem: 390 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT ĐOẠN TRÍCH “KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH”

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

22

Tháng 2

2021

lượt xem: 278 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT ĐOẠN TRÍCH “CẢNH NGÀY XUÂN”

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

22

Tháng 2

2021

lượt xem: 338 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT ĐOẠN TRÍCH “CHỊ EM THUÝ KIỀU”

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

18

Tháng 2

2021

lượt xem: 305 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TOÀN BỘ TÁC PHẨM LỚP 9 PHẦN 1

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

18

Tháng 2

2021

lượt xem: 661 lượt

TÀI LIỆU NGHỊ LUẬN XÃ HỘI HỌC SINH GIỎI HAY NHẤT

Trong cuộc sống chúng ta, nếu chúng ta biết kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, luôn nỗ lực với sự kiên trì đó thì thành công sẽ đến. Nếu chúng ta đã làm việc rất chăm...

30

Tháng 1

2021

lượt xem: 951 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM “LÀNG” - KIM LÂN

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

30

Tháng 1

2021

lượt xem: 751 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM “LẶNG LẼ SA PA” - NGUYỄN THÀNH LONG

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

30

Tháng 1

2021

lượt xem: 499 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM “CHIẾC LƯỢC NGÀ" - NGUYỄN QUANG SÁNG

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

30

Tháng 1

2021

lượt xem: 955 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM “ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ” - HUY CẬN

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

30

Tháng 1

2021

lượt xem: 431 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM "BẾP LỬA" - BẰNG VIỆT

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...

29

Tháng 1

2021

lượt xem: 433 lượt

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHI TIẾT TÁC PHẨM "BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH" - PHẠM TIẾN DUẬT

Sơ đồ tư duy là hình thức ghi chép các từ khoá nhằm hệ thống hóa một chủ đề hay mạch kiến thức nào đó bằng cách kết hợp sử dụng đồng thời những hình ảnh, đường nét, màu...