THƠ - NHẬN ĐỊNH LIÊN HỆ : CÁC TÁC GIẢ VÀ CÁC TÁC PHẨM TRỌNG TÂM THI THPTQG - P2

Ngày 12/05/2019 01:50:01, lượt xem: 1635

THƠ - NHẬN ĐỊNH LIÊN HỆ

6. “…Tố Hữu đã đưa thơ chính trị lên đến trình rất đỗi trữ tình…” (Xuân Diệu)

7. “Với Việt Bắc, hồn thơ cũng như nghề Thơ Tố Hữu chín rộ…, không phải là một cây bút trong tay Tố Hữu mà là nhiều ngọn bút nở cùng một lúc, bút tả tình, bút tả cảnh, bút tả người, Người ta thấy văn chương cách mạng chí nghĩa chí tình, cái văn chương nên thơ nên nhạc…” (Xuân Diệu)

8. “Cảnh vật và tinh thần Việt Bắc đã nhập vào hồn tôi, máu thịt tôi, Việt Bắc ở trong tôi.” (Tố Hữu – “Nhà văn nói về tác phẩm”)

9. “Việt Bắc là đỉnh thơ cao nhất mà Tố Hữu đã bước lên.” (Xuân Diệu – “Tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu”)

10. “Với Tố Hữu, thơ là vũ khí đấu tranh cách mạng. Ðó chính là đặc sắc và cũng là bí quyết độc đáo của Tố Hữu trong thơ” (Lời giới thiệu tập thơ Từ ấy, Văn học, 1959, Đặng Thai Mai)

11. “Thơ Tố Hữu bao giờ cũng mới, càng ngày càng mới, vì nó thể hiện thế giới quan cách mạng của chủ nghĩa Mác, hệ tư tưởng vô sản, đạo đức cộng sản chủ nghĩa là những tư tưởng càng ngày càng trở thành cách nhìn, nếp sống phổ biến của những con người mới của thời đại.” (Bình luận văn học, 1964, Như Phong)

12. “…Việt Bắc là kiệt tác của Tố Hữu mà cũng là kiệt tác của thơ cách mạng, thơ ca kháng chiến…” (Nguyễn Đức Quyền)

 

Học Văn Chị Hiên Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2019

Đặt ngay bộ sổ tay cực chất tại đây.

Tin liên quan