[ 5 PHÚT HỌC VĂN ] - TÁC PHẨM TÂY TIẾN || HỌC VĂN CHỊ HIÊN

Ngày 26/08/2019 14:06:21, lượt xem: 510

[ 5 PHÚT HỌC VĂN ] - TÂY TIẾN - QUANG DŨNG

TÂY TIẾN 

Sông Mã xa rồi Tây tiến ơi!

Nhớ về rừng núi, nhớ chơi vơi

Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi

Mường Lát hoa về trong đêm hơi

Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm

Heo hút cồn mây, súng ngửi trời

Ngàn thước lên cao, ngàn thước xuống

Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi

....................................................

Tây tiến người đi không hẹn ước

Đường lên thăm thẳm một chia phôi

Ai lên Tây tiến mùa xuân ấy

Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi.

Phù Lưu Chanh -1948

 

 

Tin liên quan