So sánh sự thức tỉnh của nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài và nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao

Ngày 26/08/2019 14:38:50, lượt xem: 1276

So sánh sự thức tỉnh của nhân vật Mị trong tác phẩm “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài và nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm “Chí Phèo” của Nam Cao

1/ Sự thức tỉnh của Chí Phèo

- Qúa trình tha hóa của Chí Phèo

+ Khi còn nhỏ với bị kịch thiếu tình thương

+ Bị đi tù --->biến đổi nhân hình và nhân tính,bị kịch tha hóa trở thành con quỹ dữ của làng Vũ Đại(phân tích ngoại hình,tiếng chửi,cơn say triền miên,rạch mặt ăn vạ)bị xã hội đẩy ra bên lề,bị đồng loại ruồng bỏ,càng ngày Chí càng bị lún sâu vào trong tỗi lỗi.

- Sự thức tỉnh cảu Chí Phèo:

+ Vai trò của thị nỡ và bát cháo hành đối với sự thức tỉnh của Chí Phèo.

+ Chí cảm nhận cuộc sống xung quanh và cảm nhận bản thân để rồi khao khát làm người lương thiện.

+ Khi bị tự chối quay trở lại cuộc đời và loài người Chí Phèo phản ứng dữ dội,giết Bá Kiến giết chết hình hài quỹ dữ của mình để giữ mãi hình ảnh Chí Phèo đã trở lại hoàn lương.

2/Sự thức tỉnh của Mị

- Cuộc sống của mi trước khi về làm dâu nhà thống lí.

- Cuộc sống đầy đọa về thể xác và tinh thần ở nhà Thống lí

. + Phân tích cuộc sống bị giam hãm đầy đọa về tinh thần cuộc sống làm Mị chết dần chết mòn tê liệt ý thức phản kháng

- Sự hồi sinh của Mị

+ Nguyên nhân của sự hồi sinh

+ Biểu hiện của sự hồi Sinh

+ Sau khi hồi sinh Mị đã phản kháng dữ dội cắt dây trói cho Aphủ và bỏ trốn theo Aphủ đến Phiền Xa.

3/So sánh

- giống nhau:

cả hai đều là nạn nhân của chế độ phong kiến cường quyền,bị dồn đẩy đến con đường cùng và bị tha hóa.

- Khác nhau :

+ với Chí Phèo:Sự thức tỉnh chỉ có nghĩ như một sự thay đổi chứ không phải là một bước ngoặc (trong nhận thức) 


+ Chí Phèo là sự lặp lại, chưa có sự thức tỉnh, chỉ mình anh đấu tranh để được làm người lương thiện. 
 
+Với Mị :sự thức tỉnh thực sự là một bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời và số phận nhân vật(sau khi thây dổi Mị phản kháng dữ dội đối với nhà thống lí đại diện cho chế độ phong kiến cường quyền để thây đổi cuộc sống của mình)

+ Ở VCAP là sự phản kháng, biết đoàn kết với những người nghèo cùng số phận. 

Tin liên quan