HƯỚNG DẪN LÀM 20 ĐỀ THI ĐỌC HIỂU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN

Ngày 10/08/2019 09:22:58, lượt xem: 4568

HƯỚNG DẪN LÀM  20 ĐỀ THI ĐỌC HIỂU LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN NGỮ VĂN

 

Làm đúng từng bước

1. Đọc thật kỹ đề bài, đọc đến thuộc lòng rồi hãy làm từng câu, dễ trước khó sau.

2. Đọc các yêu cầu, gạch chân các từ ngữ quan trọng, câu quan trọng.

3. Luôn đặt câu hỏi và tìm cách trả lời: ai? Cái gì? Là gì? Như thế nào? Kiến thức nào?

4. Trả lời tách bạch các câu, các ý. Chọn từ ngữ, viết câu và viết cẩn thận từng chữ.

5. Đọc lại và sửa chữa chuẩn xác từng câu trả lời. Không bỏ trống câu nào, dòng nào.

 

HỌC VĂN CHỊ HIÊN - TÀI LIỆU THI THPT QUỐC GIA 2020

 

Tin liên quan