NÉT CƠ BẢN VỀ PHONG CÁCH NGÔN NGỮ VĂN HỌC

Ngày 23/02/2019 15:22:25, lượt xem: 3933

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ VĂN HỌC 

(Có 6 phong cách ngôn ngữ Văn học)

1. PHONG CÁCH NGÔN NGỮ SINH HOẠT 

a. Khái niệm 
-là phong cách được dùng trong giao tiếp sinh hoạt hằng ngày, thuộc hoàn cảnh giao tiếp không mang tính nghi thức. Giao tiếp ở đây thường với tư cách cá nhân nhằm trao đổi tư tưởng, tình cảm của mình với người thân, bạn bè.

b. Đặc trưng
-Tính cụ thể - Tính cá thể - Tính cảm xúc

2: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ NGHỆ THUẬT

a. Khái niệm 
-Là phong cách được dùng trong sáng tác văn chương, nó không giới hạn về đối tượng giao tiếp, không gian và thời gian giao tiếp.

b. Đặc trưng
-Tính hình tượng - Tính truyền cảm - Tính cá thể

3: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ CHÍNH LUẬN 

a. Khái niệm 
-Bộc lộ quan điểm, góc nhìn về một vấn đề dựa trên suy luận và cảm quan của cá nhân 

b. Đặc trưng
-Tính công khai về quan điểm chính trị - Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận - Tính truyền cảm, thuyết phục

4: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ KHOA HỌC 

a. Khái niệm 
-Là phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực nghiên cứu, học tập và phổ biến khoa học.

b. Đặc trưng 
-Khái quát, trừu tượng - Tính lí trí, logic - Tính khách quan, phi cá thể

5: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ HÀNH CHÍNH 

a. Khái niệm 
-Là phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực hành chính (giữa nhà nước và nhân dân, giữa nhân dân với nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước,...)

b. Đặc trưng 
-Tính khuôn mẫu - Tính minh xác - Tính công vụ

6: PHONG CÁCH NGÔN NGỮ BÁO CHÍ

a. Khái niệm 
-Là kiểu diễn đạt trong văn bản thuộc lĩnh vực truyền thông đại chúng

b. Đặc trưng 
-Tính thông tin thời sự - Tính ngắn gọn - Tính sinh động, hấp dẫn

Tin liên quan