BỘ 3 TÀI LIỆU TRỌNG TÂM PHẦN ĐỌC - HIỂU

Ngày 02/08/2019 21:25:13, lượt xem: 4177

TÀI LIỆU TRỌNG TÂM PHẦN ĐỌC – HIỂU

Trích: Săn 8 + ( Minh Hiên )

 

-Các bạn học sinh thường nghĩ rằng phần đọc hiểu rất dễ, không cần ôn tập quá
nhiều, thế nhưng nhìn lại đề của những năm gần đây, có thể thấy phần này vừa dễ
nhưng cũng chính là phần dễ khiến cho học sinh mất điểm nhất. Bởi lẽ, để hiểu được
văn bản và thực hiện đúng các yêu cầu trong đề bài, bạn cần có một khối lượng kiến
thức về các mảng: văn bản, tiếng việt, tập làm văn. Vậy những kiến thức nào là cần
thiết đối với phần đọc hiểu này, và trong khi làm phần đọc hiểu chúng ta cần phải
làm như thế nào để không bị mất điểm.

 

Tài liệu văn học - Học Văn Chị Hiên

 

 

Tin liên quan