16 DẪN CHỨNG TIÊU BIỂU CÓ THỂ ĐƯA VÀO 6 TÁC PHẨM THƠ TRỌNG TÂM

Ngày 28/07/2019 22:17:50, lượt xem: 1361

16 DẪN CHỨNG TIÊU BIỂU CÓ THỂ ĐƯA VÀO 6
TÁC PHẨM THƠ TRỌNG TÂM


1-TÂY TIẾN
-Tác phẩm: “Cá nước” (Tố Hữu)
Giọt giọt mồ hôi rơi
Trên má anh vàng nghệ
Anh vệ quốc quân ơi
Sao mà yêu anh thế!
...
Ơi người anh Vệ quốc?
Chắc có lúc lòng anh
Nhớ nhà anh nhớ lắm
Ơi người bạn hiền lành
Mắt nhìn xa đăm đắm...

-Tác phẩm: “Tiếng hát con tàu” (Chế Lan Viên)

 

TÀI LIỆU VĂN HỌC - HỌC VĂN CHỊ HIÊN

 

BONUS: 

 

Tin liên quan