Nghị Luận Văn Học

9

Tháng 11

2018

lượt xem: 16671 lượt

MỞ BÀI - Đề bài: Cảm nhận về hai hình tượng Sông Đà và Sông Hương trong tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" và "Người lái đò sông Đà"

Đề bài: Cảm nhận về hai hình tượng Sông Đà và Sông Hương trong tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" và "Người lái đò sông...

9

Tháng 11

2018

lượt xem: 6731 lượt

MỞ BÀI - Đề bài: Cảm nhận ánh sáng và bóng tối trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” (Thạch Lam) và “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân)

Đề bài: Cảm nhận ánh sáng và bóng tối trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” (Thạch Lam) và “Chữ người tử tù” (Nguyễn...

9

Tháng 11

2018

lượt xem: 4848 lượt

MỞ BÀI - Đề 2: Vẻ đẹp khuất lấp của hai nhân vật người đàn bà hàng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu) và nhân vật thị trong truyện ngắn “Vợ nhặt” (Kim Lân).

Đề 2: Vẻ đẹp khuất lấp của hai nhân vật người đàn bà hàng chài trong tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” (Nguyễn Minh Châu) và nhân vật thị trong truyện ngắn “Vợ nhặt” (Kim...

9

Tháng 11

2018

lượt xem: 3877 lượt

MỞ BÀI - Đề bài: So sánh 2 nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao và Mị (Vợ chồng A Phủ)

Đề bài: So sánh 2 nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao và Mị (Vợ chồng A...

9

Tháng 11

2018

lượt xem: 1401 lượt

Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài

Phùng trong Chiếc thuyền ngoài xa và Vũ Như Tô trong Vĩnh biệt Cửu Trùng...

9

Tháng 11

2018

lượt xem: 8099 lượt

Dàn bài chi tiết Sóng - Việt Bắc (So sánh)

– Nội dung cảm xúc: Cả hai đoạn thơ đều viết về nỗi nhớ, một trạng thái cảm xúc nảy sinh trong cuộc chia ly với những con người đã từng gắn bó sâu nặng, thắm thiết,...