Khoá học

20

Tháng 2

2019

lượt xem: 1199 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Chí Phèo- Nam Cao

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác phẩm đạt...

20

Tháng 2

2019

lượt xem: 1757 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Chữ Người Tử Tù- Nguyễn Tuân

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Chữ Người Tử Tù của tác giả Nguyễn Tuân gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả,...

20

Tháng 2

2019

lượt xem: 1413 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Vợ Nhặt- Kim Lân

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Vợ Nhặt của nhà văn Kim Lân gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác phẩm đạt...

20

Tháng 2

2019

lượt xem: 1385 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Rừng Xà Nu- Nguyễn Trung Thành

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Rừng Xà Nu của nhà văn Nguyễn Trung Thành gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả,...

20

Tháng 2

2019

lượt xem: 2671 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ- Tô Hoài

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác...

20

Tháng 2

2019

lượt xem: 1770 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Hai Đứa Trẻ- Thạch Lam

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Hai Đứa Trẻ của nhà văn Thạch Lam gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác phẩm...

20

Tháng 2

2019

lượt xem: 1306 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Vợ Chồng A Phủ- Tô Hoài

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác...

20

Tháng 2

2019

lượt xem: 1344 lượt

Audio Phân Tích Tác Phẩm Hai Đứa Trẻ- Phần Tác Giả Thạch Lam

Đây là video Audio văn học của chị Hiên về tác phẩm Hai Đứa Trẻ của tác giả Thạch Lam gửi tới các em, giúp các em nắm vững những kiến thức trọng tâm về tác giả, tác phẩm...

10

Tháng 11

2018

lượt xem: 4514 lượt

MỘT TỶ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI SỔ TAY VĂN HỌC CÁC BẠN GỬI CHO CHỊ 

MỘT TỶ CÂU HỎI LIÊN QUAN TỚI SỔ TAY VĂN HỌC CÁC BẠN GỬI CHO...