SOẠN VĂN 8 BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG | "VỊNH CÂY VÔNG" - NGUYỄN CÔNG TRỨ (BÀI 4: TIẾNG CƯỜI TRÀO PHÚNG)

Ngày 07/06/2024 10:06:53, lượt xem: 56

1. Thể thơ thất ngôn bát cú Đường luật.

Bài thơ viết theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật.

 

2. Đối tượng của tiếng cười trào phúng.

Quan lại bộ tham tri Hà Tôn Quyền triều Minh Mạng (1820-1840), trong bữa tiệc họ Hà mừng con thi đậu.

 

3. Nghệ thuật ẩn dụ (dùng hình tượng cây vông để châm biếm, đả kích).

Mượn hình ảnh cây vông để châm biếm, đả kích bộ máy quan lại: cây vông mang ý nghĩa biểu tượng, là hình ảnh ẩn dụ cho Quan lại bộ tham tri Hà Tôn Quyền triều Minh Mạng. Đó là bộ máy quan lại bất tài, vô dụng.

 

ĐỌC THÊM: SOẠN VĂN 8 BỘ SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC VỚI CUỘC SỐNG | "TRƯỞNG GIẢ HỌC LÀM SANG" - TRÍCH MÔ-LI-E (BÀI 4: TIẾNG CƯỜI TRÀO PHÚNG)

 

Đăng ký khóa học và đọc thêm nhiều bài viết hấp dẫn khác của Học Văn Chị Hiên tại đây:

Fanpage Học Văn Chị Hiên
- Fanpage Học Văn Chị Hiên - THCS Lớp 6,7,8,9

Tin liên quan