SOẠN VĂN 8 - BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO || SAO BĂNG LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ SAO BẰNG

Ngày 17/11/2023 16:57:13, lượt xem: 100

BÀI 2: 

VĂN BẢN THÔNG TIN

Văn bản 2: 

SAO BĂNG LÀ GÌ VÀ NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ SAO BẰNG

 

I. CHUẨN BỊ ĐỌC

Câu hỏi (trang 37 sgk Ngữ văn lớp 8 Tập 1): Em biết gì về sao băng?

- Sao băng là đường nhìn thấy của các thiên thạch và vẫn thạch khi chúng đi vào khí quyển Trái Đất.

- Gặp sao băng ước một điều, điều ước sẽ trở thành hiện thực.

 

II. TRẢI NGHIỆM CÙNG VĂN BẢN

1. Suy luận: Mục đích của đoạn văn này là gì?

- Mục đích của đoạn văn là giúp người đọc xác định được thế nào là sao băng và sao băng được hình thành như thế nào.

 

2. Theo dõi: Nội dung chính của đoạn văn này là gì?

- Nội dung chính của đoạn này là: Giải thích hiện tượng mưa sao băng

 

3. Xác định thông tin chính và thông tin chi tiết: Xác định thông tin chính và thông tin chi tiết của phần văn bản “Mỗi năm có rất nhiều … 12-13 tháng 12”

- Thông tin chính: giới thiệu một số trận mưa sao băng có mật độ sao cao.

- Thông tin chi tiết: Cho biết tên gọi, ngày xuất hiện của mưa sao băng.

 

ĐỌC THÊM: SOẠN VĂN 8 - BỘ SÁCH CHÂN TRỜI SÁNG TẠO || "CHÁI BẾP" - LÝ HỮU LƯƠNG

 

III. SUY NGẪM VÀ PHẢN HỒI

Nội dung chính: Văn bản cung cấp những thông tin cơ bản về sao băng, mưa sao băng, những trận sao băng nổi bật và giải thích chu kì xuất hiện của mưa sao băng.

 

Câu 1: Văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? có phải là văn bản giải thích một hiện tượng tự nhiên hay không? Vì sao?

- Văn bản Sao băng là văn bản thông tin cho ta biết những thông tin cơ bản về sao băng như: nguồn gốc, vận tốc và kích thước của sao băng.

- Văn bản sao băng là văn bản thông tin giải thích một hiện tượng tự nhiên. Vì:

+ Giải thích nguyên nhân xuất hiện và cách thức diễn ra sao băng, mưa sao băng.

+ Sử dụng các ngôn ngữ thuộc chuyên ngành thiên văn học để miêu tả hoạt động và giải thích hiện tượng.

 

Câu 2: Chỉ ra điểm khác biệt trong cách trình bày đề mục của văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? với văn bản Bạn đã biết gì về sóng thần? Cách trình bày ấy có tác dụng gì trong việc thực hiện mục đích của văn bản?

  • Điểm khác biệt trong cách trình bày đề mục của văn bản Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng? với văn bản Bạn đã biết gì về sóng thần là:

- Văn bản: Sao băng là gì và những điều bạn cần biết về sao băng?

+ Giải thích sao băng là gì – Mưa sao băng là gì

+ Những trận mưa sao băng mỗi năm.

+ Giải thích vì sao mưa sao băng lại có chu kì.

- Văn bản Bạn đã biết gì về sóng thần:

+ Giải thích sóng thần là gì?

+ Cơ chế hình thành sóng thần

+ Nguyên nhân xảy ra sóng thần

+ Dấu hiệu nhận biết sóng thần và các thảm họa sóng thần trong lịch sử.

  •  Cách trình bày ấy có tác dụng trong việc thực hiện mục đích của văn bản là: Giúp cho văn bản trở nên logic, mạch lạc và thuyết phục người đọc hơn.
  •  

Câu 3: Tóm tắt các thông tin cơ bản của văn bản. Dựa vào đâu em có thể xác định được những thông tin cơ bản này?

- Tóm tắt thông tin cơ bản của văn bản:

+ Khái niệm về sao băng: Sao băng thực chất là đường nhìn thấy của các thiên thạch khi chúng đi vào bầu khí quyển.

+ Khái niệm về mưa sao băng: là hiện tượng nhiều sao băng xuất hiện đồng thời hoặc nối tiếp nhau từ chung một điểm xuất phát trên bầu trời.

+ Những trận mưa sao băng mỗi năm: mưa Quadrantids, Enta Aquarids…

+ Chu kì của mưa sao băng: 1 năm.

- Dựa vào các đề mục của văn bản để xác định những thông tin cơ bản này.

 

Câu 4: Xác định cách trình bày thông tin của các đoạn văn sau và cho biết tác dụng của chúng:

a. Sao băng thực chất là đường nhìn thấy của các thiên thạch… tạo nên những hố lòng chảo sâu trên lục địa.

b. Mỗi năm có rất nhiều trận mưa sao băng… cực điểm vào 12-13/12.

c. Sao băng là sự xuất hiện ngẫu nhiên của các thiên thạch trên bầu trời… hầu hết các trận mưa sao băng có chu kì là một năm.

a.

- Cách trình bày thông tin: theo cấu trúc so sánh và đối chiếu

→ Tác dụng: Giúp người đọc, người nghe hiểu rõ và phân biệt được thế nào là sao băng và nguồn gốc cũng như đặc điểm của nó.

b.

- Cách trình bày thông tin: theo cấu trúc so sánh và đối chiếu

→ Tác dụng: Giúp người đọc, người nghe xác định được tên gọi cũng như đối chiếu, phân tích được thời gian, địa điểm và vị trí diễn ra mưa sao băng.

c.

- Cách trình bày thông tin: theo cấu trúc so sánh và đối chiếu

→ Tác dụng: Giúp người đọc, người nghe phân tích được sự xuất hiện cũng như xác định được hiện tượng chu kì của mưa sao băng.

 

Câu 5: Văn bản đã sử dụng (những) loại phương tiện phi ngôn ngữ nào? Ý nghĩa của việc sử dụng (những) loại phương tiện ấy trong văn bản là gì?

- Phương tiện phi ngôn ngữ văn bản đã sử dụng:

+ Hình ảnh giúp cho người đọc dễ dàng hình dung được hiện tượng muốn nói đến.

+ Số liệu giúp văn bản mang tính xác thực và chính xác hơn.

 

Đăng ký khóa học và đọc thêm nhiều bài viết hấp dẫn khác của Học Văn Chị Hiên tại đây:

Fanpage Học Văn Chị Hiên

- Fanpage Học Văn Chị Hiên - THCS Lớp 6,7,8,9

Tin liên quan