HỆ THỐNG KIẾN THỨC CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ VĂN HỌC HAY VÀ CHI TIẾT NHẤT - CHỊ HIÊN

Ngày 29/03/2019 23:08:25, lượt xem: 750

HỆ THỐNG KIẾN THỨC CÁC PHONG CÁCH NGÔN NGỮ VĂN HỌC HAY VÀ CHI TIẾT NHẤT - CHỊ HIÊN

Phong cách ngôn ngữ là sự diễn đạt bằng hai dạng là nói và viết, có thể được quy về một số kiểu nhất định. Nó còn là toàn bộ những đặc điểm về cách thức diễn đạt, tạo thành kiểu diễn đạt ở một loại văn bản nhất định. Có 6 phong cách ngôn ngữ sau:

 

              1. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.

              2. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật.

              3. Phong cách ngôn ngữ chính luận.

              4. Phong cách ngôn ngữ khoa học.

              5. Phong cách ngôn ngữ hành chính.

              6. Phong cách ngôn ngữ báo chí. 

Ở bài viết này chị sẽ giúp em phân tích và giải thích về từng khái niệm và đặc trưng của các phong cách ngôn ngữ:

PHONG CÁCH NGÔN NGỮ VĂN HỌC

 STT

Phong cách ngôn ngữ

Khái niệm

Đặc trưng

1

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

 

Là phong cách được dùng trong giao tiếp sinh hoạt hằng ngày, thuộc hoàn cảnh giao tiếp không mang tính nghi thức. Giao tiếp ở đây thường với tư cách cá nhân nhằm trao đổi tư tưởng, tình cảm của mình với người thân, bạn bè.

 

Tính cụ thể - Tính cá thể - Tính cảm xúc

2

Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Là phong cách được dùng trong sáng tác văn chương, nó không giới hạn về đối tượng giao tiếp, không gian và thời gian giao tiếp.

 

Tính hình tượng - Tính truyền cảm - Tính cá thể

 

3

Phong cách ngôn ngữ chính luận

 

Là phong cách được dùng trong chính trị, xã hội

Tính công khai về quan điểm chính trị - Tính chặt chẽ trong diễn đạt và suy luận - Tính truyền cảm, thuyết phục

 

4

Phong cách ngôn ngữ khoa học

Là phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực nghiên cứu, học tập và phổ biến khoa học.

 

khái quát, trừu tượng - Tính lí trí, logic - Tính khách quan, phi cá thể.

5

Phong cách ngôn ngữ hành chính

Là phong cách được dùng trong giao tiếp thuộc lĩnh vực hành chính (giữa nhà nước và nhân dân, giữa nhân dân với nhà nước, giữa các cơ quan nhà nước,...)

 

Tính khuôn mẫu - Tính minh xác - Tính công vụ

 

6

Phong cách ngôn ngữ báo chí

Là kiểu diễn đạt trong văn bản thuộc lĩnh vực truyền thông đại chúng

Tính thông tin thời sự - Tính ngắn gọn - Tính sinh động, hấp dẫ

Gửi tới các em với tất cả trọn vẹn, đủ đầy - HỌC VĂN CHỊ HIÊN 

Note: Để nhận trọn bộ tài liệu phân tích 9 tác phẩm thơ và 5 tác phẩm truyện cùng audio các tác phẩm phục vụ Ôn Thi Đại Học. Các em tham khảo BỘ SỔ TAY VĂN HỌC của chị Hiên nhé. 

- Bản đọc thử: https://bom.to/ZFZBM

- Link tham khảo chi tiết nhé: https://bom.to/NMMbv

- Nhanh tay đăng kí tại đây nhé: http://bit.ly/2DymyE6 

Tin liên quan